Posted 6/30/2007

  • By Kada
  • 2007-06-30
  • Comments Off on Posted 6/30/2007

都係屋企最好

三十號呀今日就黎7,1香港回歸祖國十週年a

姐係意味著..六月終於過la.. 一個不堪回首的6月

2007都過左一半l..

早個星期病左三日瘦左7鎊 辛苦到不得之了

2 又 ..

算吧. . .反正六月unhapi就對了

也算是這幾年最不高興的六月了 .. .

早個星期係深圳無聊哥陣copy左人地ge 野黎做

出生地 : 馬交

家鄉 : 中山

目前居住地 : 深圳

實際上幾多歲 : 18

心理上幾多歲 : 吾細..

如果你唔係中國人你個名會係 : 可惜我係

你喜歡你的中文名嗎 : 不好不壞

你出世果陣比你自己改名想叫咩 : kada

而家聽緊咩歌 : 童話

你最後吃的一樣東西是什麼 : 香腸

對上買的正版CD係咩 : 大陸正版Shayne Ward 的

曾經出過車禍嗎 : 有 輕微

曾經因傷入過醫院嗎 : 大吉利是

喜歡兩門式的還是四門式的汽車 : 在澳門四門.

喜愛的地方 : macau shenzhen taiwan

喜歡的襪子顏色 : 無特別

最喜歡的數字 : 1120

喜歡地毯還是櫸木地板 : 櫸木

最懷念的假期 : 03 summer

呢一刻最鍾意的人是誰 : mami

女生的話要做什麼 : 你up乜

如果都沒人聽到,你想大叫 : 吾會大叫

最近最高興的事情是 : 病好

最近最難過的事情是 : 病.卻無人理

最近最喜歡的男歌手 : 蕭敬騰

最近最喜歡的女歌手 : 孫燕姿

比你決定一個立刻收檔藝人 : 不是靠實力的

將來的夢想 : 健康幸福

你重色輕友嘛 : no

覺得今生最想去的地方 : rome

地球滅亡的前一天要 : 放蹤

會把什麼類型的人當做是自己的對手 : 為什么要當人作對手

希望他消失的人 : 幼稚的

第一次到xanga 的感想 : 好多英文的地方

看過印象最深的演唱會 : 我只看過SHE的

如果讓你自由選擇的話 : 選擇咩先?

生活中覺得最快樂的事 : 唔開心有人安慰我

生活中覺得最痛苦的事 : 比人呃

認為自己最有魅力的地方 : 自己各方面都不足

把自己比喻成什麼動物 : 人

想做董建華, 定布殊呀 : 兩個都是沒政治才能的人物

你認為自己是個值得交的朋友嘛 : 你wa係咪??

適婚年齡應該係 : 25-30歲

覺得自己有幾長命 : 70

最深刻的場所 : 夜深人靜

接受到同性戀嘛 : NO

第時個仔/ 囡叫咩名 : 要研究好耐,

最遠的朋友是 : 時間上定空間上遠先..

你現在最想擁有o既野係 : 健康

小時候, 有試過吃鼻屎嘛 : 變態..

中左六合彩, 第一件事做咩 : 低調.計劃.投資.

最令你煩惱的事 : 訓唔著!!

隱形一個鐘會做咩 : 吾理

還愛你的前度男朋友/女朋友嘛 : 拎得起放得低

全世界最好的事 : 滿足

你的願望是 : 有10000000000個願望..haa!!

對上一次喊係幾時 : 昨天

對上一次睇演唱會幾時 : 上年

最鍾意的書 : 無一本特別鐘意

開心的夢 : 吾記得

人生中最後悔係 : 幼稚

你最信任的人 : 家人

如果你聽日要死,你會最想做乜 : 得幾個鐘.做得咩..

到呢一刻為止, 你認為邊個係影響你最大既人 : 社會的人

最近你最唔開心事係咩 : 病

你最討厭自己o的咩 : 不成熟

信有外星人嘛 : 信

有冇發過明星夢 : 冇

最令你自豪的一次表現係 : f5

你最鍾意o既人鍾唔鍾意你 : 每個人都試過la..咁又點

喜歡和家人住, 還是與朋友住, 還是自己住 : 無所謂

比你選擇你想自己聰明定蠢 : 正常

究竟乜o野先叫愛 : 格林多前書十三章

你著幾號鞋 : 40

今日天氣點呀 : 熱熱熱

喜歡的歌 : 多的是

想成為 : 設計師

你而家最想搵邊個無見好耐的朋友食番餐飯 : 以前班fd

朋友!你快樂嗎 : 依家麻麻..

放假最鍾意做咩 : 出街

最想去邊度旅行 : taiwan

用顏色來形容自己 : BLACK

小時候是個怎樣的孩子 : 好孩子

之後想理個怎麼樣的髮型 : 無所謂

有什麼Fashion Style : 自然舒服

2005/4/29

2007/6/24

Posted 6/30/2007 at 7:07 AM – add eprops – add comments

Categories: Xanga1120

Comments are closed.